Wyjazd alarmowy 36/2020

1.09.2020 godzina 19:27
Wyjazdów zastępu GBA i SLRt. Neutralizacja plamy substancji ropopochodnej na drodze krajowej nr 36 przez całą miejscowość Miejska Górka.
Plama rozciągała się od Sobiałkowa aż do granicy województwa wielkopolskiego za Rondem Załęcze.
SiŚ:
2 x JRG Rawicz
2 x OSP Miejska Górka
2 x OSP Sobiałkowo
2 x OSP Sarnowa
1 x OSP Izbice