Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2019

22 lutego 2020 r. odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze OSP w Miejskiej Górce. Zebranie otworzył Prezes OSP druh Aleksander Rachwalski. Sprawozdanie z działalności oraz plan działalności na rok bieżący przedstawił druh Przemysław Wysocki, sprawozdanie i plan finansowy przedstawił druh Roman Sidor.
Z zaproszonych gości pojawił się mł. ogn. Marcin Strecker z KP PSP w Rawiczu.

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ PREZENTACJĘ Z ZEBRANIA