Przekazanie samochodów bojowych

6 grudnia 2019 roku pod naszą remizą odbyło się oficjalne przekazania samochodów bojowych dla ochotniczych straży pożarnych w Miejskiej Górce, Dłoni i Oczkowicach. Akty przekazania i kluczyki do wozów bojowych przekazał prezesom jednostek poseł na Sejm RP – Pan Jan Dziedziczak, Burmistrz Miejskiej Górki – Pan Karol  Skrzypczak oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Pani Urszula Chłystun. Prezesi jednostek przekazali Akty naczelnikom, a kluczyki kierowcom, którzy na chwilę załączyli światła oraz dźwięki ostrzegawcze. Poświęcenia samochodów dokonał proboszcz miejskogóreckiej parafii ks. Piotr Świerczyński. Dodatkowo dla naszej jednostki Starosta rawicki – Pan Adam Sperzyński, przekazał grant pieniężny w wysokości 1500 zł. Po ceremonii pod remizą przedstawiciele jednostek, zaproszeni goście udali się na salę Klubu Sportowego „Sparta” na poczęstunek.